O kole

Koło naukowe robotyki ISKRA działa w XIV LO im. S. Staszica od 2010 roku. Założycielem i opiekunem koła jest nauczycielka informatyki Hanna Stachera, absolwentka Wydziału Elektroniki PW.

Zajęcia odbywają się w piątki, od godziny 15.00 do 18.00 w sali 214. 

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, warsztatów i pracy w grupach. Uczniowie zainteresowani informatyką, programowaniem, elektroniką, robotyką. mogą podczas zajęć rozwijać swoje talenty i kreatywność, budują roboty, startują w ogólnopolskich zawodach robotyki To świetna okazja do realizacji twórczych pomysłów, samokształcenia, dzielenia się wiedzą i rozwiązywania problemów technicznych.

Koło zostało objęte patronatem Prodziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. nzw. dr hab. inż. Tomasza Stareckiego. Część zajęć koła odbywa się w laboratorium uczelni, są wówczas poprzedzone komunikatem na stronie koła.

Cel powstania koła

Jak to się zaczęło

Zasoby koła

Nasze roboty

Galeria

Zajęcia koła w Staszicu