Cele powstania koła

  1. Rozwijanie talentów, zainteresowań i nowych umiejętności informatycznych i konstrukcyjnych – inżynierskich wśród młodzieży XIV LO im S. Staszica i innych szkół.
  2. Poznanie przez uczniów nowej dziedziny wiedzy z zakresu informatyki, robotyki, inżynierii projektowania i konstruowania, a także sztucznej inteligencji i przetwarzania informacji – w zakresie zarówno teoretycznym jak i praktycznym.
  3. Stworzenie platformy sprzyjającej wyzwalaniu: twórczych inicjatyw, umiejętności pracy w grupie, swobodnej wymianie pomysłów, zaangażowania we wspólnej pasji.
  4. Nawiązanie kontaktów z wyższymi uczelniami ze specjalnością robotyka (Politechnika Warszawska, Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych), uczestniczenie w wykładach i spotkaniach na uczelniach.
  5. Nawiązanie kontaktów z innymi średnimi szkołami warszawskimi i ewentualne wspólne zawody robotyki jako pole do aktywności i zdobycia wiedzy.
  6. Motywowanie uczniów do samokształcenia i rozwoju, propagowanie w środowisku uczniowskim postaw kreatywnych, wychowywanie młodzieży, stwarzanie okazji do pracy na rzecz innych (wolontariat).
  7. Przygotowywanie robotów na zawody robotyki, udział zespołów uczniów w zawodach.

Jak to się zaczęło?

Szkolne Koło Naukowe Robotyki powstało 15 grudnia 2010r. kiedy to z grupą 15. uczniów wybrałam się na spotkanie z przewodniczącym Koła Naukowego Robotyki Cyborg++  na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Było to bardzo inspirujące spotkanie, dowiedzieliśmy się jakie studenci mają doświadczenia, czym się zajmują i zapragnęliśmy budować własne roboty. Rozpisaliśmy konkurs na nazwę koła i w ten sposób rozpoczęła się nasza przygoda z robotyką.

W styczniu nawiązaliśmy kontakt z kołem naukowym Bionic  na Wydziale Elektroniki PW. Nasze koło otrzymało oficjalny patronat Wydziału Elektroniki i wsparcie dydaktyczne – rozpoczęliśmy zajęcia w laboratorium robotyki koła Bionic. Od marca do maja doktoranci uczyli nas jak projektować i wytrawiać płytki, jak lutować i posługiwać się oscyloskopem. Absolwent naszej szkoły opowiadał nam o projektach  studentów i zawodach robotyki. Okazało się także, że wśród naszych uczniów są całkiem doświadczeni konstruktorzy robotów. Kupiliśmy zatem niezbędny sprzęt i  zespoły uczniów rozpoczęły prace.

W czasie niespełna roku udało się bardzo wiele zrobić dzięki zaangażowaniu uczniów, zawsze licznie i aktywnie uczestniczących w piątkowych zajęciach koła, a także dzięki wsparciu Dyrekcji Szkoły i wsparciu finansowemu z Biura Edukacji m. st. Warszawy.  Dysponujemy niewielkim zapleczem i pracownią komputerową do ćwiczeń. Kompletujemy literaturę i sprzęt pomiarowy i elektroniczny do pracowni. Na początku stanowiska były wyposażone   w laptopy i zestawy uruchomieniowe do procesora ATMEGA8, dwa roboty MiniSumo MAOR -12T i .  4.  zestawy LEGO Mindstroms.  Ale cały czas koło ma uczniów, którzy są zainteresowani robotyką, przekazują swoją wiedzę młodszym kolegom. Uczestnicy koła mają oryginalne  pomysły, powstało już wiele robotów, odbyło się wiele pokazów, które dostarczają nam radości i nowych inspiracji. Mamy także sukcesy na swoim koncie. W marcu 2010 r. uczestniczyliśmy w zawodach Robomaticon organizowanych przez Wydział Mechatroniki PW. Startowaliśmy z dwoma robotami: w kategorii Line follower i w kategorii Freestyle z robotem PARDON, który powstał podczas ferii szkolnych. To był nasz pierwszy start,  pierwszy stres i  pierwszy sukces – otrzymaliśmy wyróżnienie. W listopadzie 2011r. startowaliśmy już z czterema robotami w zawodach Sumo Challenge w Łodzi  i otrzymaliśmy dwa trzecie miejsca w kategorii Freestyle i w kategorii robotów kroczących.

To wszystko nie byłoby możliwe bez pomocy i zaangażowania osób, którym serdecznie dziękujemy za pomoc:

Pana Filipa Jankuna z Wydziału Mechatroniki, który pomógł nam stawiać pierwsze kroki. Na Wydziale Elektroniki, Pana: Tomasza Winiarskiego, który objął nas opiekuńczym ramieniem, Panów: Michała Wałęckiego  i Piotra Miedzika, którzy prowadzili dla nas zajęcia. Naszego absolwenta –  Huberta Kosiackiego – twórcy strony ISKRY, naszych uczniów: Patryka Chmielewskiego i Bartka Lodzińskiego – twórców logo ISKRY. Piotra Waszkiewicza, Dominika Piliszka-Słowińskiego, Maćka Kulawika i Wojtka Piliszka, którzy prowadzili pierwsze zajęcia dla kolegów z koła.

Hanna Stachera